images/logo5.png

 

bulgaria locationБългария е държава с площ от 111 хил. кв.км. в Югоизточна Европа, като заема 23% от територията на Балканския полуостров. По площ е 11-та в Европейския съюз.

Това е една невероятно красива страна с планини, низини, равнини и море. Земята е плодородна и обработваема от най-дълбока древност.
След промените в политическия режим на страната, селското стопанство остана в застой в продължение на години. Големите кооперативни стопанства се закриха, и овощните градини бяха изоставени без адекватни грижи, поради което днес много от дърветата там не са в добро състояние.

Присъединяването на България към Европейския съюз, върна обратно интереса към селското стопанство в страната. Сега това е сектор, който процъфтява, така както процъфтяват и новозасадените орехови градини в България - една от малкото страни в света, които са с подходящ климат за отглеждането на точно този вид дървета.

Защо българските орехи са по-добри?

 

     

Не са пръскани с пестициди

Не са третирани с химикали

С чудесен вкус!

Top